Upptäck | Natur | Dela

 

Project Trail JKPG

 

 

Tillsammans med Jönköpings kommun samarbetar Vätter Trail för att göra det lättare för dig att hitta ut i naturen, upptäcka nya stigar och springa på nya platser med hjälp av Naturkartan. Läs mer om projektet och ladda hem appen Naturkartan nedan!

Målet med projektet är att inventera kommunens vandringsleder, motionsspår och stigar för löpning. De stigar som ska inventeras är i första hand kopplade till tätortsnärhet eller till kommunens utflyktsguide ”Naturpärlor i Jönköping”. Vid inventeringen så skapas gps-filer som sedan kan implementeras i digitala kartor på kommunens hemsida samt i appen Naturkartan som kommunen använder sig av. Med hjälp av kartorna samt beskrivningar över stigar, vandringsleder och motionsspår med distans, höjdgraf och eventuellt svårighetsgrad kan allmänheten på ett lättillgängligt sätt få detaljerad information om vilka stigar och vandringsleder man kan springa på i kommunen och var det finns motionsspår och hur långa de är och hur mycket backar det är. Om en person har laddat ned appen Naturkartan kan de med hjälp av gps i sin mobiltelefon smidigt se hur långt ifrån de är närmaste stig, vandringsled eller motionsspår som man kan springa på.

Project Trail JKPG
Project Trail JKPG
Project Trail JKPG